Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HP

Địa chỉ: Số 1 - Cầu Bính- Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng - Viet Nam

Tel: 0313.528 486

Fax: 0313.528 496

Email: info@hpchemvn.com

Website: http://hpchemvn.com